سیستم ترمز ABS یکی از موثرترین و کارامد ترین سیستم‌های امنیتی است که در خودروها استفاده می‌شود. اما واحد کنترل این سیستم نقش اساسی در عملکرد آن دارد.

سیستم ترمز ضد قفل یا ABS یکی از آن امکاناتی بود که پس از به کار رفتن در خودروها، ایمنی را تا حد بسیار زیادی افزایش داد، از آمار تصادفات کاست و مسافت ترمز را کوتاه تر کرد.
این سیستم از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمز گیری جلوگیری می‌کند و همین عامل موجب عدم سر خوردن خودرو شده و ضمن کاهش مسافت ترمز به دلیل قفل نشدن چرخ ها عملکرد سیستم فرمان و پایداری خودرو نیز برهم نمی خورد.


این سیستم به وسیله یک هسته مرکزی کنترل می‌شود که به آن واحد کنترل ترمز ضد قفل یا ABS Control Unit گفته می‌شود.

واحد کنترل از سرعت گردش چرخ تشخیص می‌دهد که چرخ قفل شده است یا خیر. در صورتی که چرخ خودرو قفل شده باشد، دستور وارد عمل شدن سیستم ABS را صادر می‌کند و سوپاپ برگشتی آن به صورت متناوب باز و بسته می‌کند. در واقع واحد کنترل تعیین می‌کند که سیستم ضد قفل وارد عمل بشود یا خیر.

در صورت خرابی یونیت ABS، چراغ زرد یا نارنجی رنگی در قسمت صفحه کیلومتر روشن می‌شود و به شما اخطار می‌دهد. البته روشن شدن این چراغ همیشه به معنای خراب شدن واحد کنترل نیست چون این قسمت به سختی دچار مشکل می‌شود. هنگامی که با این چراغ روشن مواجه شدید، ابتدا حسگر سرعت سنج یا فشار ترمز را بررسی کنید.

این قطعه گران قیمت است و در صورت خرابی باید هزینه زیادی را برای تعویض آن بپردازید.

منبع : اسب بخار